Vad är Fascia? Anatomi & Fysiologi

Vad är Fascia: definition av Guimberteux och Armstrong 2015

Fascia är det elastiska, sammanhängande nätverk i kroppen, som sträcker sig från ytan av huden ner till cellernas kärnor – och även in i cellkärnan. Detta omfattande nätverk är rörligt, anpassningsbart, fraktalt och oregelbundet. Fascian utgör den grundläggande strukturella konstruktionen i den mänskliga kroppen.

Vad är Fascia – gammal beskrivning

  • Tunt lager runt en muskel, det vita vi ser när vi tittar på en köttbit.
  • Går i linje med den tidigare idén om en uppdelad kropp, där fascia är det som separerar olika delar och lager från varandra.

Vad är Fascia – uppdaterad förklaring

Schleip 2013, Stecco 2011, 2014, 2015, 2018, Langevin 2002, 2006

  • Fascia är ETT system, utan början och slut, som underhåller och upprättar sammankoppling, kommunikation och interaktion mellan olika delar av kroppen.
  • Vår kropp, allt i vår kropp, består av celler och substansen utanför cellerna, den Extracellulära Matrixen (ECM)
  • En vävnad, är en grupp celler med liknande uppgift (muskelvävnad, skelettvävnad) och allt är omslutet av ECM.

Den Extracellulära Matrixen (ECM)

  • ECM består av fibrer (t.ex. kollagen) som står för stabilitet
  • … och den flytande, gelliknande grundsubstansen (inkl. hyaluronsyra, glukosaminoglykaner och vatten) som ser till att cellmigrering, stötdämpning och glidförmågan fungerar som det ska.
  • Den här strukturen möjliggör för sammankoppling och kommunikation mellan alla delar i kroppen.
  • Fascia, är den extracellulära matrixen och de celler som skapar och underhåller ECM (t.ex. fibroblaster och fasciacyter).

Fördjupa dig i Fascians anatomi och fysiologi

Kollagen

Näst efter vatten är kollagen den vanligaste komponenten i bindväv. Kollagen utgör ca 30% av kroppens protein.

Read more

Vad är fascia – i detalj

Hela vår kropp, all vävnad, består av celler och den substans som finns utanför, runt om cellerna, det vi kallar den extracellulära matrixen

Read more